Volume-66 Issue-9 Number-1 September 2020


          
Title/Author Name
Paper ID
-  Bharath Aldro Cless Saurabh Kumar
 
 

IJMTT-V66I9P501

-  Ram Krishna kumar, Kumari Vandana
 
 

IJMTT-V66I9P502

-  Edouard Diouf
 
 

IJMTT-V66I9P503

-  Jérémie Gaston SAMBOU, Edouard DIOUF
 
 

IJMTT-V66I9P504

-  V. Durai murugan, R. Seethalakshmi, Dr.P.Namasivayam
 
 

IJMTT-V66I9P505

-  P.Rajarajeswari, J.Vanitha
 
 

IJMTT-V66I9P506

-  S.Ramalakshmi, B.Nanthini, M.Iswarya, A.Remis
 
 

IJMTT-V66I9P507

-  Suresh Kumar
 
 

IJMTT-V66I9P508

-  LY VAN AN
 
 

IJMTT-V66I9P509

-  SU Xiao-ya, ZHAI Yan-hui
 
 

IJMTT-V66I9P510

-  SU Xiao-ya, ZHAI Yan-hui
 
 

IJMTT-V66I9P511

-  V.Anithakumari, M.Padmini
 
 

IJMTT-V66I9P512

-  SU Xiao-ya, ZHAI Yan-hui
 
 

IJMTT-V66I9P513

-  Rui Duan
 
 

IJMTT-V66I9P514

-  S. Asha, V.G. Smilin Shali
 
 

IJMTT-V66I9P515

-  Akanksha Shukla, Shalini Shekhawat, Kanak Modi
 
 

IJMTT-V66I9P516

-  V.R.Kulli
 
 

IJMTT-V66I9P517

-  Manas Chinta
 
 

IJMTT-V66I9P518

-  N.S. Khabeev, V.S. Shagapov
 
 

IJMTT-V66I9P519

-  Ch. Santhi Sundar Raj, B. Subrahmanyam, G. Sujatha, S. Nageswara Rao
 
 

IJMTT-V66I9P520

-  Shikha Singh, Jagmohan Tanti
 
 

IJMTT-V66I9P521

-  DHANANJOY HALDER
 
 

IJMTT-V66I9P522

-  Ramesh Kumar Joshi, Vijay Kumar
 
 

IJMTT-V66I9P523

-  Liberty Ebiwareme, Chigozie Israel-Cookey
 
 

IJMTT-V66I9P524

-  Meenarani.S.M, Poorani.K, Anbuchelvi.M
 
 

IJMTT-V66I9P525

-  Muhammad Auwal Lawan, Naziru Idris Bala, Kashim Ibn Yakubu, Muhammad Yusuf Muhammad, Rabi’u Bashir Yunusa, Bashir Danladi Garba, Ameer Hassan Abdullahi
 
 

IJMTT-V66I9P526

-  Arun Kumar Rao, Himanshu Pandey
 
 

IJMTT-V66I9P527